طرز کار خودرو

طرز کار خودرو ، خودروهای امروزی جهت تولید قدرت از سوخت های فسیلی استفاده می کنند. این خودروها همگی دارای موتورهای درونسوز هستند که با سوزاندن بنزین، گازوئیل یا گاز طبیعی انرژِی ذخیره شد در این شخت ها را به شکل انرژِی جنبشی قابل استفاده درمی آورند.

توان تولید شده در موتور خودرو به واسطه سیستم انتقال نیرو از موتور خودرو به چرخهای آن منتقل می شود. در واقع چرخ های خودرو عامل ارتباط خودرو با زمین و به وجودآورنده حرکت خودرو است. آنگاه حرکت تولید شده به وسیله انسان، یا برای جا به جایی یا برای کشیدن وسیله دیگری مورد استفاده قرار می گیرد.

 

خودروهای هیبریدی


خودروهای هیبریدی به دو دسته خودروهای هیبریدی سری و خودروهای هیبریدی موازی تقسیم می شوند. در خودروهای هیبریدی سری موتور درون سوز به طور مستقیم به چرخ ها متصل نمی باشد و تنها وظیفه آن شارژ باتری خودرو می باشد و این موتورهای الکتریکی هستند که نیروی لازم برای حرکت خودرو را تامین می کنند. در خودروهای هیبریدی موازی، موتور درون سوز به صورت همزمان و موازی با موتور الکتریکی نیروی لازم برای حرکت خودرو را تامین می کنند. به عبارت دیگر هر دو موتور درون سوز و الکتریکی به چرخ ها متصل می باشند. مهمترین مزیت خودروهای هیبریدی مصرف سوخت پایین و در نتیجه آلایندگی کمتر می باشد که باعث شده این خودرو ها به خودروهای سبز نیز شهرت پیدا کنند.

 

خودروی الکتریکی


خودروی برقی یا خودروی الکتریکی به خودرویی گفته می شود که از باتری های قابل شارژ به عنوان منبع انرژِی، و از موتورالکتریکی به عنوان نیروی محرکه استفاده می کند. اولین خودروهای برقی کاربردی در دهه 1880 معرفی شدند. خودروهای برقی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 متداول بودند تا این که تولید این گونه خودروها با پیشرفت در موتورهای احتراق داخلی و به خصوص استارت الکتریکی خودرو و تولید انبوه خودروهای بنزینی ارزان، دچار افت شدید گردید. در دهه های 1970 و 1980 میلادی با وقوع بحران انرژِ مجددا خودروی برقی مورد توجه قرار گرفت ولی این علاقه مندی سبب تولید انبوه و ایجاد بازار رقابتی نشد.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، خودروهای امروزی جهت تولید قدرت از سوخت های فسیلی استفاده می کنند. این خودروها همگی دارای موتورهای درونسوز هستند که با سوزاندن بنزین، گازوئیل یا گاز طبیعی انرژِی ذخیره شد در این شخت ها را به شکل انرژِی جنبشی قابل استفاده درمی آورند.