شاتون چیست

شاتون چیست؟ ، شاتون یکی از اجزای حیاتی موتوراست که ارتباط بین میل لنگ و پیستون را برقرار می نماید. سرکوچک تر شاتون به پیستون و سر بزرگتر آن به میل لنگ وصل می شود.

از آنجا که ضربات پیستون به شاتون و سپس به میل لنگ منتقل می شود لذا شاتون باید استحکام و قدرت کافی در برابر این ضربات را داشته باشد و از همین رو، شاتون ها از فولاد شاخته می شوند.

 

وظیفه شاتون چیست؟


ماهیت خودرو با حرکت گره خورده است که این حرکت شامل دو نوع رفت و برگشتی و چرخشی است که این حرکت چرخشی یا دورانی چرخ ها است که به صورت ملموس، دیده می شود. ولیکن باید بدانید که حرکتی که در اثر احتراق در موتور به وجود می آید به صورت رفت و برگشتی است. در واقع در اثر انفجار در سیلندرها، پیستون به صورت رفت و برگشتی به در می آید. این حرکت رفت و برگشتی از طریقی شاتون به لنگ های متحرک میل لنگ منتقل می گردد. طراحی خاص میل لنگ، این حرکت رف و برگشتی از طریقی شاتون به لنگ های متحرک میل لنگ منتقل می گردد. طراحی خاص میل لنگ، این حرکت رفت و برگشتی شاتون را تبدیل به حرکت دورانی می نماید. بدون وجود شاتون و یا در صورت خرابی آن این حرکت دورانی تولید نخواهد شد.

 

جنس شاتون


همانطور که عنوان شاتون ها به صورت پیوسته در معرض ضربات پیستون قرار دارند از این رو جنس شاتون باید به نحوی باشد که استحکام مکانیکی بالایی داشته باشند لذا باید از جنسی ساخته شوند. بر همین اساس برای ساخت بدنه از فولاد مقاوم و برای ساخت یاتاقان ها نیز از پوسته های فلزی بسیار سخت استفاده می شود. منظور از شاتون زدن خودرو در حالت کلی همان خرابی شاتون است ولیکن آنچه بین اکثر رانندگان و مکانیک ها رایج شده است؛ شکستگی شاتون است که می تواند به دلیل یکی از موارد فوق الذکر اتفاق بیفتد.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، شاتون یکی از اجزای حیاتی موتوراست که ارتباط بین میل لنگ و پیستون را برقرار می نماید. سرکوچک تر شاتون به پیستون و سر بزرگتر آن به میل لنگ وصل می شود.