شاتون چیست

شاتون چیست؟ ، شاتون یکی از اجزای حیاتی موتوراست که ارتباط بین میل لنگ و پیستون را برقرار می نماید. سرکوچک تر شاتون به پیستون و سر بزرگتر آن به میل لنگ وصل می شود.

بیشتر بخوانید شاتون چیست